عمر بافتنی دارد تمام می شود...

به گمانم دارم سر کلاف سردرگم زندگیم را دوباره پیدا می کنم...

می شود برایم دعا کنید ؟

دعا کنید که باز سر کلاف گم نشود و کلافه ام نکند...


وبلاگ حذف نمیشه چون تو یه شرایط خیلی خاص از زندگیم اومدم سراغش ...

به قولی آدم جایی که توش دگردیسی داشته و پوست انداخته را هیچ وقت فراموش نمیکنه این جا یه رگه هایی ازون دگردیسی را در خودش داره برای همین واسم محترمِ!


ممنون از آبگینه جانم ،حسینی عزیزم و جناب رئوف که  همراه بودید.

هچنین بقیه ی دوستان مهربانی که قدم رنجه فرمودن و  اینجا را دنبال کردن و ...

ممنون که هستید.